Personvernpolicy

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for Bathlife. I denne personvernpolicyen kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har vedrørende dine personopplysninger.

Personopplysningsansvarlig

Personopplysningsansvarlig for behandling av dine personopplysninger er:

Bathlife (HBG AB)
556005-1491
Box 525
301 80 Halmstad

Sweden

 

Disse opplysningene innhenter vi, og herfra kommer de

Når du er i kontakt med oss (f.eks. ved kjøp, utfylling av skjema eller besøk på websiden), innhenter vi personopplysninger om deg. De opplysningene vi innhenter er navn, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer, kjøp-, ordre- og brukshistorikk, IP-adresse samt informasjon som du gir til vår kundeservice.

Din adresse innhenter vi ved hjelp av ditt telefonnummer alternativt legger du den inn selv på vår webside.

 

Derfor behandler vi dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål og av følgende lovmessige grunner:

Kjøp

Vi behandler personopplysninger for å behandle bestillinger samt for å sende meldinger om leveringsstatus.

Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg.

Kundeservice-saker

Vi behandler personopplysninger for å håndtere kundeservice-saker som f.eks. spørsmål, reklamasjoner og garantisaker.

Behandlingen gjør vi for å kunne hjelpe deg med de sakene du har meldt til kundeservice, som er vår legitime interesse, samt for å overholde loven i forbindelse med reklamasjoner og garantisaker.

Markedsføring

Vi behandler personopplysninger for å sende tilbud og markedsføring via e-post, post og SMS. Vi anbefaler også produkter på websiden, samt sender personlige tilbud og påminnelser om produkter som har blitt liggende i din handlekurv. Denne behandlingen kan innebære profilering.

Behandlingen skjer med ditt samtykke for direkte markedsføring, eller for vår legitime interesse for sende direkte markedsføring.

Konkurranser

Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre deltakelse i konkurranser som vi organiserer.

Behandlingen gjør vi på bakgrunn av vår legitime interesse for å organisere konkurranser som personer kan delta i.

Forbedring og utvikling

Vi behandler personopplysninger for å kunne forbedre og utvikle vår service, våre produkter og våre tekniske systemer.

Behandlingen skjer på bakgrunn av vår legitime interesse for å kunne oppdatere, forbedre og utvikle vår service, våre produkter og våre tekniske systemer.

Overholdelse av lovbestemte forpliktelser

Vi behandler personopplysninger for å kunne overholde gjeldende lover, f.eks. lov om bokføring, skatt eller produktsikkerhet.

Behandlingen gjøres for å oppfylle lovbestemte forpliktelser.

Forhindring av misbruk og kriminalitet

Vi behandler personopplysninger for å forhindre misbruk av våre tjenester og for å forhindre kriminalitet, f.eks. bedrageri.

Behandlingen skjer på bakgrunn av vår legitime interesse for å forhindre og forebygge misbruk og ulovlig bruk av våre tjenester.

De som mottar personopplysningene

Vi kan dele personopplysninger med andre, men kun når det er tillatt ifølge loven. Personopplysningene kan deles med f.eks. myndigheter, selskaper i Hafa Brand Group-konsernet, logistikkselskaper, markedsføringsselskaper eller andre leverandører. Vi har signert en databehandleravtale med leverandører som håndterer personopplysninger på våre vegne.

 

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

I enkelte tilfeller kan vi overføre personopplysninger til juridiske personer i land utenfor EU/EØS. I slike tilfeller skjer overføringen enten til land som EU-kommisjonen har bestemt har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller ved bruk av standardkontraktsklausuler godkjent av EU-kommisjonen eller andre egnede beskyttelsestiltak. Overføring til USA kan også skje i forenlighet med bestemmelsene i Privacy Shield.

 

Så lenge lagres personopplysningene

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er behov for dem til det bruket de ble samlet inn eller så lenge som det kreves i henhold til lover eller andre bestemmelser.

Kjøp og ordrehistorikk lagres så lenge det kreves at vi gjør det i henhold til kravene i loven.

Kundeserviceinformasjon relatert til kjøp og reklamasjoner lagres så lenge det kreves at vi gjør det i henhold til kravene i loven. Kommunikasjon med vår kundeservice som vi ikke må lagre for å følge krav i loven slettes efter seks måneder.

Opplysninger brukt til markedsføring lagres til du ber om å ikke få tilsendt markedsføringsinformasjon eller når du har vært inaktiv i tre år.

Opplysninger brukt til å forhindre misbruk og lovbrudd lagres så lenge det er behov for det for å forebygge eller rapportere lovbrudd (f.eks. bedrageri).  

 

Dine rettigheter

Vi svarer på dine henvendelser vedrørende spørsmål om dine rettigheter så snart som mulig, men senest innen en måned.

Når det er tillatt etter gjeldende lov, kan vi kreve et administrativt gebyr for å oppfylle en forespørsel som nedenfor.

Tilgang

Du har rett til å få informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, samt en kopi av personopplysningene.

Korrigering

Du kan kreve at feilaktige eller ufullstendige data korrigeres.

Sletting

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet i følgende tilfeller:

 •  Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for de formål de ble innhentet eller behandlet;
 •  Du har trukket tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene, og det finnes ikke noen annen rettslig grunn for behandling av dem;
 •  Du har protestert mot behandling av personopplysninger som er gjort basert på vår legitime interesse, og interessen din veier tyngre;
 •  Vi har behandlet personopplysningene på en ulovlig måte;
 •  Personopplysningene må slettes for å oppfylle en lovbestemt forpliktelse.
   

Begrensning av behandling

I følgende tilfeller har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses:

 •  Du bestrider at personopplysninger er korrekte på et tidspunkt som gjør at vi kan kontrollere om personopplysningene er korrekte;
 •  Vi har behandlet personopplysningene på en ulovlig måte, og du motsetter deg at opplysningene slettes og krever i stedet at bruken av dem begrenses;
 •  Du trenger personopplysningene for å kunne etablere, håndheve eller forsvare juridiske krav, men vi trenger ikke lenger opplysningene for de formålene de ble behandlet for;
 •  Du har protestert mot behandlingen av dine personligopplysninger, og vi vurderer for en tidsperiode hvem sin legitime interesse som går foran.
   

Innvendinger til behandling

Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som vi gjør på bakgrunn av legitim interesse. I slike tilfeller avsluttes behandlingen dersom vi ikke har en legitim interesse som ligger foran dine interesser, eller om vi må fortsette behandlingen for å ivareta rettskrav.

Innvending mot direkte markedsføring

Du har rett til å motsette seg behandling av personopplysninger for direkte markedsføring. Du kan motsette deg direkte markedsføring ved å kontakte kundeservice. Hvis du har gjort en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger for direkte markedsføring.

Datamobilitet

Du har rett til å få de personlige opplysninger som du har gitt oss, og som vi behandler automatisert på grunnlag av avtaler med deg eller med ditt samtykke, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format.

Klage

Dersom du er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss eller levere inn en klage til en tilsynsmyndighet.

cookies

Vi bruker såkalte cookies på websiden. Den informasjonen som samles inn og analyseres ved hjelp av cookies, brukes for å tilpasse og effektivisere våre tjenester, innholdet på websiden, tilbud og annonser til den besøkende, samt for å øke sikkerheten på websiden.

Kort forklart fungerer det slik: All informasjon som skal beholdes før innlasting av en ny side, må på en eller annen måte knyttes til en bestemt bruker. Dette gjøres ved at en unik nøkkel lagres i brukerens webleser. Når brukeren laster inn en side, så sendes nøkkelen med til den nye siden – og på den måten kan vi finne ut om brukeren er innlogget og om denne har lagt noe i handlekurven og så videre.

Dersom man ikke aksepterer cookies i webleseren, vil flere av funksjonene på websiden ikke fungere, ettersom websiden da vil tro at det er en ny bruker for hver gang en side lastes inn.

Om du ikke aksepterer cookies, kan din webleser enten konfigureres slik at du automatisk nekter lagring av cookies eller at du informeres hver gang en webside ber om å få lagre en cookie. Via webleseren kan du også slette cookies som har blitt lagret tidligere. Se webleserens hjelp-sider for mer informasjon.

Vi bruker også tjenester fra tredjeparter som i visse tilfeller også benytter cookies. Blant annet samarbeider vi med følgende virksomheter for å forbedre vår markedsføring: Google.

Du kan velge å ikke akseptere cookies fra tredjeparter i din webleser ved å følge en av disse lenkene:

http://www.youronlinechoices.com/nor/dine-valg

http://www.networkadvertising.org/choices

Hafabad.no bruker Google Analytics, levert av Google, Inc. Google Analytics bruker cookies for å kunne analysere hvordan brukere bruker siden.

Google vil bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter om aktiviteten på nettstedet og yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett.

Hvis du ikke vil at dine besøk på vår webside skal vises i statistikken i Google Analytics, kan du installere et tillegg i din webleser ved å bruke denne lenken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Kontaktinformasjon

info@bathlife.se
Box 525
301 80 Halmstad

Sweden